top of page
 Jessica Lee.jpg

(GELIJK)WAARDIG HERSTEL

Kinderen, jongeren en ouders laten hun eigen stem horen.

Om samen met iedereen tot oplossingen te komen in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Zónder de eigen regie te verliezen.

“De Zolderkamer is een plek waar gelijkwaardig hersteld en daarmee gelijk hersteld wordt. Het is een niet vrijblijvende ontmoetingsplaats, omdat de urgentie voelbaar en tastbaar is. Alle betrokkenen die binnenlopen voelen dit zo, maar voelen zich ook onmachtig. Er zijn geen eenvoudige oplossingen. Expertise en ervaringen delen, in de zoektocht naar wat in schrijnende situaties waar een deel van de ouders verzeild in is geraakt, om zo samen tot nieuwe inzichten en concrete oplossingen te komen. Dat is waar de Zolderkamer goed in is. Of het nu gaat om het gesprek met gemeentebestuurders, Kamerleden, of ambtenaren. 

 

Voor de Drechtsteden hebben we samen met De Zolderkamer een aanpak uitgewerkt, met als streven om het brede herstel dat gemeenten bieden meer in gelijkwaardigheid met ouders vorm te geven. Wat gelijkwaardigheid dan precies in de praktijk van alledag betekent, proberen we met elkaar uit te vinden. Dat is nog niet zo eenvoudig, maar we zijn gecommitteerd hier in gezamenlijkheid stappen in te zetten”. 

  

- Guido von Grumbkow (opgavemanager zorgzame stad gemeente Dordrecht) 

WAAR HET
BEGON
.

Op aanraden van de Kinderombudsman werd Missing Chapter Foundation in de zomer van 2020 benaderd om het kindpanel te helpen opzetten en begeleiden.

 

Naar aanleiding van de opgehaalde inzichten wordt Missing Chapter door de Belastingdienst gevraagd om een voorstel te schrijven voor ondersteuning op drie gebieden: 1. Onafhankelijke bedenker, begeleider en uitvoerder van een publicatie waarin de ervaringen en gevoelens van de gedupeerde kinderen en jongeren staan opgetekend. 2. Adviesrol bij de ontwikkeling en de aanpak van het ‘kindfonds’ (later: de kindregeling) om te waarborgen dat ook daar de stem van gedupeerde kinderen en jongeren wordt meegewogen. 3. Adviesrol in de communicatie rondom de publicatie en het kindfonds.

 

Het ontwerp van de kindregeling bouwt voort op de eerdere dialoogsessies en gesprekken met de Belastingdienst. Om een inclusieve en onafhankelijke werkwijze te waarborgen, ontwikkelt het kindpanel zich organisch tot een diverse community van zo’n 55 kinderen en jongeren uit heel Nederland (deze groeit nog steeds door de samenwerking met ouders en contacten met gemeenten). Tussendoor is regelmatig overleg met de voorzitter van het kindpanel, UHT en de staatssecretaris, die het mogelijk maakt dat het luisteren naar de kinderen en jongeren ook onderdeel wordt van het ambtelijke proces in mei / juni 2021.

  

In oktober 2021 nemen twee ouders uit het ouderpanel contact op met Laurentien van Oranje over de zorgwekkende polarisatie tussen verschillende ouders / oudergroepen op social media. Ze beroepen zich op de dialoog-expertise van Laurentien van Oranje en de rol van number 5 als neutrale en verbindende plek waar iedereen gelijkwaardig is. Ze vragen haar een constructieve dialoogsessie te faciliteren om onderling meer begrip en daarmee rust te creëren. Er wordt van alles in openheid besproken, o.a. de behoefte en noodzaak om samen te werken aan gedeelde doelstellingen.

Vanuit de wens van de ouders en de erkenning van rust onder ouders door de staatssecretaris vindt er in oktober een dialoogsessie plaats bij Number 5 met een diverse groep kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen vanuit diverse organisaties, inclusief UHT en de staatssecretaris. Aanwezigen spreken de wens uit dat de output ervan bij number 5 verder wordt uitgewerkt. Meerdere aanwezigen gaan door met informele werk- en dialoogsessies waarin jongeren, ouders en diverse betrokken spelers binnen en buiten de overheid (landelijk en lokaal) op gelijkwaardige manier samen nadenken over uitdagingen en oplossingen. Number 5 faciliteert dit alles belangeloos.

 

Deze verdiepende dialogen leiden tot gebundelde inzichten van diverse kinderen, jongeren en ouders. Deze staan aan de basis van de publicatie (Gelijk)waardig Herstel, die door Laurentien van Oranje en advocaat Gerd van Atten wordt geschreven. Er ontstaat ook steeds meer gezamenlijkheid onder diverse kinderen, jongeren en ouders. 

WAAR HET
NU STAAT
.

Deze dynamische community opereert inmiddels onder de naam ‘De Zolderkamer @ number 5’, refererend aan de plek bij number 5 waar kinderen, jongeren en ouders zichzelf vanuit (zelf)vertrouwen en onafhankelijkheid organiseren en waarin number 5 hen ondersteunt, faciliteert en verbindt met relevante (maatschappelijke) spelers en initiatieven, inclusief kennisinstituten, de overheid, de filantropische sector en het bedrijfsleven.

Het doel is om landelijk en lokaal samen te werken aan structurele en creatieve oplossingen op korte en lange termijn.

WAAR HET HEEN GAAT.

Faciliteren van gedupeerde ouders en jongeren als gelijkwaardige gesprekspartners van landelijke en lokale overheden en andere spelers die relevant zijn in de aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire. 

Creëren van plekken van dialoog, heling en verzoening waar de mensen om wie het gaat en instanties gelijkwaardig samenwerken aan oplossingen voor verschillende maatschappelijke opgaven rondom menselijke overheid.

 

Een veranderende beeldvorming dat niet alleen draait om 'slachtofferschap', maar ook om de erkenning van kinderen, jongeren en ouders als krachtige en volwaardige mensen. Zo ontstaat meer begrip en kennis over de mensen om wie het gaat en het collectieve – en ongemakkelijke – besef dat het een ieder had kunnen overkomen. 

bottom of page