top of page

(Gelijk)waardig Herstel

(Gelijk)waardig Herstel is van, door en voor kinderen, jongeren en hun ouders die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagcrisis. Samen met hen en specialisten (o.a. advocaten en letselschade experts) hebben we een menswaardige en verbindende herstelaanpak ontwikkeld. De regie ligt bij de mensen om wie het gaat. De stappen zijn helder en de verantwoordelijkheid en keuzemomenten liggen bij de mensen zelf. We activeren allerlei bekwame mensen in de samenleving om zich vrijwillig in te zetten voor hun medemens. Hiermee is en blijft onze herstelaanpak (kosten)efficiënt, kunnen we het ondersteunende team klein houden en beperken we zoveel mogelijk administratief gedoe.

Screenshot 2023-05-25 at 11.43.19.png

Wat zijn de stappen?

  1. Mensen zetten aan de hand van ons Feitenrelaas alles op papier: wie ze waren en waar ze stonden voor de terugvorderingen (verleden), waar ze nu staan (heden) en wat ze nodig hebben voor herstel (toekomst). Ze kiezen zelf hoe ze dit willen doen: zelf, met een bekende of met een van onze vrijwillige Luisterende Schrijvers. De tijd die hiervoor nodig hebben bepalen ze ook zelf. Hun Feitenrelaas blijft altijd van hen.
     

  2. Wij lezen het Feitenrelaas en vertalen de impactvolle gebeurtenissen hieruit naar (im)materiële schadeposten. Dit doen we aan de hand van ons gedetailleerde Herstel Model dat met advocaten en ervaren letselschade experts is ontworpen. Dit model omvat abstracte bedragen in lijn met de rechtspraktijk die aan iedere impactvolle gebeurtenis hangen. De uitkomst wordt zorgvuldig met ieder persoon doorgesproken.
     

  3. Mensen hebben nu het overzicht zodat ze een onderbouwde en doordachte keuze kunnen maken voor de verdere afhandeling.

  • afsluiten van een vaststellingsovereenkomst met de overheid (C-VSO)

  • berekening van werkelijke schade via CWS (Commissie Werkelijke Schade)

  • andere mogelijke stappen (zoals mediation, rechtspraak etc).

Screenshot 2022-05-30 at 10.13.15.png

Op 9 juni 2021 publiceerden we 'Leven op de Rit'. Daarin lees je de aanbevelingen van gedupeerde kinderen en jongeren voor de aanpak kindregeling.

In deze film die we maakten zijn 5 kinderen en jongeren aan het woord. Zij vertellen hun eigen verhaal en het verhaal van zo veel anderen.

Meer over hoe dit alles tot stand kwam lees je hieronder onder het kopje oorsprong.

Screenshot 2023-05-28 at 06.33.09.png

Gelijkwaardig Herstel ecocysteem

Uitgangspunten van (Gelijk)waardig Herstel

Eigen regie

In elke stap staat 

eigen regie 

centraal

Vertrouwen

Het verhaal van

de gedupeerde

is leidend.

Collectiviteit

Een verenigde stem,

collectieve afhandeling en

waarden-gedreven coalitie.

Neutraliteit

Geen belang anders dan de oplossing en neutrale plekken in het hele land.

OORSPRONG

Op aanraden van van de Kinderombudsman werd Missing Chapter Foundation van Laurentien van Oranje in maart 2020 benaderd om het kindpanel op te zetten en begeleiden. In totaal vonden 15 dialoogsessies plaats in wisselende samenstellingen.

 

Naar aanleiding van de opgehaalde inzichten wordt Missing Chapter door de Belastingdienst gevraagd om een voorstel te schrijven voor ondersteuning op drie gebieden: 1. Onafhankelijke bedenker, begeleider en uitvoerder van een publicatie waarin de ervaringen en gevoelens van de gedupeerde kinderen en jongeren staan opgetekend. 2. Adviesrol bij de ontwikkeling en de aanpak van het ‘kindfonds’ (later: de kindregeling) om te waarborgen dat ook daar de stem van gedupeerde kinderen en jongeren wordt meegewogen. 3. Adviesrol in de communicatie rondom de publicatie en het kindfonds. 

Het ontwerp van de kindregeling bouwt voort op de eerdere dialoogsessies en gesprekken met de Belastingdienst. Om een inclusieve en onafhankelijke werkwijze te waarborgen, ontwikkelt het kindpanel zich organisch tot een diverse community van zo’n 55 kinderen en jongeren uit heel Nederland (deze groeit nog steeds door de samenwerking met ouders en contacten met gemeenten). Tussendoor is regelmatig overleg met de voorzitter van het kindpanel, UHT en de staatssecretaris, die het mogelijk maakt dat het luisteren naar de kinderen en jongeren ook onderdeel wordt van het ambtelijke proces in mei / juni 2021.   In oktober 2021 nemen twee ouders uit het ouderpanel contact op met Laurentien van Oranje over de zorgwekkende polarisatie tussen verschillende ouders / oudergroepen op social media. Ze beroepen zich op de dialoog-expertise van Laurentien van Oranje en de rol van number 5 als neutrale en verbindende plek waar iedereen gelijkwaardig is. Ze vragen haar een constructieve dialoogsessie te faciliteren om onderling meer begrip en daarmee rust te creëren. Er wordt van alles in openheid besproken, o.a. de behoefte en noodzaak om samen te werken aan gedeelde doelstellingen.​ Vanuit de wens van de ouders en de erkenning van rust onder ouders door de staatssecretaris vindt er in oktober een dialoogsessie plaats bij Number 5 met een diverse groep kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen vanuit diverse organisaties, inclusief UHT en de staatssecretaris. Aanwezigen spreken de wens uit dat de output ervan bij number 5 verder wordt uitgewerkt. Meerdere aanwezigen gaan door met informele werk- en dialoogsessies waarin jongeren, ouders en diverse betrokken spelers binnen en buiten de overheid (landelijk en lokaal) op gelijkwaardige manier samen nadenken over uitdagingen en oplossingen. Number 5 faciliteert dit alles belangeloos. Deze verdiepende dialogen leiden tot gebundelde inzichten van diverse kinderen, jongeren en ouders. Deze staan aan de basis van de publicatie (Gelijk)waardig Herstel, die door Laurentien van Oranje en advocaat Gerd van Atten wordt geschreven. Er ontstaat ook steeds meer gezamenlijkheid onder diverse kinderen, jongeren en ouders. 

Screenshot 2023-05-24 at 13.59.27.png

De naam (Gelijk)waardig Herstel komt van het rapport van ouders, kinderen en jongeren, samengesteld door number 5 foundation in december 2001.

bottom of page