top of page
  • Foto van schrijverTeam (Gelijk)waardig Herstel

Reactie Stichting (Gelijk)waardig Herstel op berichtgeving NOS

Almere, 14 mei 2024


Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) betreurt het dat een anonieme ambtenaar van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van het ministerie van Financiën de onafhankelijke herstelaanpak van SGH in een kwaad daglicht probeert te zetten via de media. Niemand, in de eerste plaats de getroffen gezinnen, is gebaat bij nog meer onrust rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire, die al meer dan vijf jaar gaande is.


SGH heeft geen inzage in de gelekte interne notitie en herkent zich niet in de uitlatingen en aantijgingen. Bovendien keert de civielrechtelijke route van het ministerie vergelijkbare schadevergoedingen uit als SGH.


Uitvoeringskosten

Financiële uitlegbaarheid, zowel richting getroffen gezinnen als de belastingbetaler, is voor SGH cruciaal. Onze uitvoeringskosten per geholpen ouder zijn een fractie van die van de twee herstelroutes van de overheid*:

  • Civielrechtelijke route SGH: 2760 – 4350 euro

  • Civielrechtelijke route ministerie van Financiën: 7000 euro

  • Bestuursrechtelijke route CWS/UHT: 36 000 euro


Menselijke en rechtvaardige herstelroute

De eenzijdige berichtgeving van de NOS doet geen recht aan de menselijke en rechtvaardige herstelroute, die op dit moment meer dan 2300 ouders faciliteert in hun proces van emotioneel en financieel herstel. Daartoe activeert en traint SGH duizenden mede-Nederlanders die als vrijwilligers getroffen ouders helpen bij het opschrijven van hun Feitenrelaas.


Hierdoor wordt Nederland en de overheid nu pas écht geconfronteerd met de schrijnende waarheid van het vele leed en letsel dat mensen jarenlang is aangedaan. De bedragen die door onafhankelijke schadeanalisten worden berekend voor de materiële en immateriële schade van een ouder en het gezin, zijn gebaseerd op gangbare bedragen in de Nederlandse rechtspraktijk.


Versnelde aanpak via een collectief SGH heeft in zes maanden tijd een professionele organisatie opgezet en voert de SGH-herstelroute uit. We werken met de beste mensen en organisaties in Nederland uit de letselschade, accountancy, advocatuur en organisatiekunde. Veelal vrijwillig of tegen een sociaal tarief zetten zij hun kennis, expertise en menskracht in om voor de Staat en heel Nederland dit ongekende conflict versneld af te ronden. Zodat ouders en gezinnen verder kunnen met hun leven.


Ook hopen wij vanuit onze neutraliteit een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van het vertrouwen tussen inwoners en overheid.


 

*Bron: aankomende evaluatie door het ministerie van Financiën van de Pilot (Gelijk)waardig Herstel.

Recente blogposts

Update aan getroffen ouders

Stichting (Gelijk)waardig Herstel zet zich in voor een rechtvaardige afronding voor mensen die erkend gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. Met dit bericht vertellen we jou als ouder waar

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page