top of page

Stichting (Gelijk)waardig Herstel

Visie

Wij zijn een onafhankelijke stichting die werkt aan een (gelijk)waardig herstel van alle kinderen en ouders die zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire.

We geloven dat een mens-gedreven aanpak dé manier is om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Daarom is (Gelijk)waardig Herstel van, door en voor kinderen en ouders die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire.

Samen met specialisten (o.a. advocaten en letselschade experts) hebben we een menswaardige en verbindende herstelaanpak ontwikkeld.

We werken altijd vanuit de 7 aanbevelingen uit het rapport

  1. Integreer diepe luistervaardigheden in alle processen

  2. Werk op basis van gedeelde waarden

  3. Erken de urgentie van nu

  4. Richt herstelprocessen in vanuit levens van mensen

  5. Ontwerp inclusieve processen voor integrale oplossingen

  6. Activeer de samenleving

  7. Organiseer emotioneel herstel vanuit neutraliteit

Werkwijze

We werken aan:

Ontwikkeling & Realisatie

Samen met specialisten (onder andere advocaten en letselschade-experts) ontwikkelen en realiseren we een menswaardige en verbindende herstelaanpak, waarbij de regie ligt bij hen die zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire en de verantwoordelijkheid en keuzemomenten ook bij deze mensen zelf ligt.

 

Activatie & Kennisdeling

We activeren bekwame mensen in de samenleving om zich op passende wijze in te zetten voor de mensen die zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. We tekenen geleerde lessen op en delen kennis ten dienste van een mens-gedreven herstelaanpak én oplossingen van andere maatschappelijke vraagstukken.

 

Vertegenwoordiging & Communicatie

Indien nodig starten we juridische procedures – in naam van de Stichting of in naam van de mensen die zijn geraakt – en stellen we (rechts)vorderingen of verzoeken in, treffen van schikkingen en overeenkomsten en nemen een vertegenwoordigende positie in relatie met andere partijen.

Team

Ons team bestaat uit ouders, jongeren, experts, bekwame vrijwilligers en kennispartners. We geloven in de kracht van verbinding om samen deze immense opgave uit te voeren.

 

Onze Raad van Toezicht is zeer betrokken en hoeder van de visie:

  • Gert-Jan Segers (voorzitter)

  • Ference Lamp (penningmeester)

  • Zahra Sebbar (lid)

Screenshot 2022-05-30 at 10.13.15.png

Op 9 juni 2021 publiceerden we 'Leven op de Rit'. Daarin lees je de aanbevelingen van gedupeerde kinderen en jongeren voor de aanpak kindregeling.

In deze film die we maakten zijn 5 kinderen en jongeren aan het woord. Zij vertellen hun eigen verhaal en het verhaal van zo veel anderen.

Meer over hoe dit alles tot stand kwam lees je hieronder onder het kopje oorsprong.

OORSPRONG

Op aanraden van van de Kinderombudsman werd Missing Chapter Foundation van Laurentien van Oranje in maart 2020 benaderd om het kindpanel op te zetten en begeleiden. In totaal vonden 15 dialoogsessies plaats in wisselende samenstellingen.

 

Naar aanleiding van de opgehaalde inzichten wordt Missing Chapter door de Belastingdienst gevraagd om een voorstel te schrijven voor ondersteuning op drie gebieden: 1. Onafhankelijke bedenker, begeleider en uitvoerder van een publicatie waarin de ervaringen en gevoelens van de gedupeerde kinderen en jongeren staan opgetekend. 2. Adviesrol bij de ontwikkeling en de aanpak van het ‘kindfonds’ (later: de kindregeling) om te waarborgen dat ook daar de stem van gedupeerde kinderen en jongeren wordt meegewogen. 3. Adviesrol in de communicatie rondom de publicatie en het kindfonds. 

Het ontwerp van de kindregeling bouwt voort op de eerdere dialoogsessies en gesprekken met de Belastingdienst. Om een inclusieve en onafhankelijke werkwijze te waarborgen, ontwikkelt het kindpanel zich organisch tot een diverse community van zo’n 55 kinderen en jongeren uit heel Nederland (deze groeit nog steeds door de samenwerking met ouders en contacten met gemeenten). Tussendoor is regelmatig overleg met de voorzitter van het kindpanel, UHT en de staatssecretaris, die het mogelijk maakt dat het luisteren naar de kinderen en jongeren ook onderdeel wordt van het ambtelijke proces in mei / juni 2021.   In oktober 2021 nemen twee ouders uit het ouderpanel contact op met Laurentien van Oranje over de zorgwekkende polarisatie tussen verschillende ouders / oudergroepen op social media. Ze beroepen zich op de dialoog-expertise van Laurentien van Oranje en de rol van number 5 als neutrale en verbindende plek waar iedereen gelijkwaardig is. Ze vragen haar een constructieve dialoogsessie te faciliteren om onderling meer begrip en daarmee rust te creëren. Er wordt van alles in openheid besproken, o.a. de behoefte en noodzaak om samen te werken aan gedeelde doelstellingen.​ Vanuit de wens van de ouders en de erkenning van rust onder ouders door de staatssecretaris vindt er in oktober een dialoogsessie plaats bij number 5 met een diverse groep kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen vanuit diverse organisaties, inclusief UHT en de staatssecretaris. Aanwezigen spreken de wens uit dat de output ervan bij number 5 verder wordt uitgewerkt. Meerdere aanwezigen gaan door met informele werk- en dialoogsessies waarin jongeren, ouders en diverse betrokken spelers binnen en buiten de overheid (landelijk en lokaal) op gelijkwaardige manier samen nadenken over uitdagingen en oplossingen. Number 5 faciliteert dit alles belangeloos. Deze verdiepende dialogen leiden tot gebundelde inzichten van diverse kinderen, jongeren en ouders. Deze staan aan de basis van de publicatie (Gelijk)waardig Herstel, die door Laurentien van Oranje en advocaat Gerd van Atten wordt geschreven. Er ontstaat ook steeds meer gezamenlijkheid onder diverse kinderen, jongeren en ouders.

Scherm­afbeelding 2024-04-23 om 09.30.24.png

De naam (Gelijk)waardig Herstel komt van het rapport van ouders, kinderen en jongeren, samengesteld door number 5 foundation in december 2021.

bottom of page