top of page

Jouw (Gelijk)waardig Herstel

Of je nu geïnteresseerd bent of al meedoet aan (Gelijk)waardig Herstel, je bent meer dan welkom bij onze Informatie Sessies! Hier kun je jouw vragen kwijt en hoor je ervaringen van ouders.

 

Je kunt ons ook altijd mailen via vragen@gelijkwaardigherstel.nl

Voor wie?

Waar & wanneer?

Digitale Informatie Sessies

Voor geïnteresseerde ouders die meer willen weten over de route van (Gelijk)waardig Herstel; wat is het wel, wat niet?

Zoom:

 • Iedere maandag van
  19-20 uur

 • Iedere dinsdag van
  15.30-16.30 uur

(Digitale) Startbijeenkomsten

Voor ouders / Vertellers die zich hebben aangemeld voor (Gelijk)waardig Herstel. Je kunt digitaal of fysiek deelnemen.​

​Zoom:

 • Iedere dinsdag van 
  19-20 uur

 • Iedere vrijdag van
  15-16 uur

 

De link ontvang je nadat je je hebt aangemeld. 

Op onze neutrale locaties, iedere woensdag van 18-19 uur:

 • Den Haag: Number 5, ’t Hoenstraat 5

 • Almere: Number 90, Louis Armstrongweg 90

Digitale Informatiebijeenkomsten Fases ‘Schade Analyse en Afronding’

Voor Vertellers die hun Feitenrelaas willen laten doorrekenen.

Zoom:

 • Iedere woensdag van
  19-20 uur
   

De link ontvang je als je aangeeft dat je je Feitenrelaas wil laten doorrekenen. 

IT-inloopspreekuren

Voor Vertellers met hulpvragen over het online (Gelijk)waardig Herstel Portaal.

Zoom:

 • Iedere maandag van
  16-17 uur

 • Iedere vrijdag van
  10-11 uur

 

De kinderopvangtoeslagenaffaire kwam drie jaar geleden aan het licht. De huidige aanpak loopt vast en is voor velen emotioneel belastend. Dat weet jij beter dan wie dan ook.

 

Misschien ben je moedeloos, boos en wanhopig dat jij en je gezin niet echt verder kunnen vanwege alle vertragingen. (Gelijk)waardig Herstel draait om jouw eigen regie en een rechtvaardig en eenvoudig herstelproces.

 

Met ons Feitenrelaas kunnen we snel je letselschadeposten en behoeften in kaart brengen.

Hoe dat werkt lees je hieronder op deze pagina.

Uitgangspunten van (Gelijk)waardig Herstel

Vertrouwen

Het verhaal van

de gedupeerde

is leidend.

Neutraliteit

Geen belang anders dan de oplossing en neutrale plekken in het hele land.

Eigen regie

In elke stap staat 

eigen regie 

centraal.

Collectiviteit

Een verenigde stem,

collectieve afhandeling en

waarden-gedreven coalitie.

Voor wie is (Gelijk)waardig Herstel?

(Gelijk)waardig Herstel is er voor jou als je 'erkend gedupeerde’, ‘ex-partner’, ‘jongere’ of ‘kind’ bent, en je eigen regie wilt over je herstelproces en levensgeluk. Als je:
 

 • Dóór wilt met je leven en erkend wilt worden als gelijkwaardige inwoner van Nederland: wie was je vóór alles begon, waar sta je nu en waar wil je naartoe;

 • Alle emoties, herinneringen en gebeurtenissen in één keer wilt vertellen en vastleggen als basis voor een integraal herstelproces? 

 • Een herstelproces wil waarbij erkenning en eenvoud belangrijker zijn dan het doorlopen van een lang proces van precieze schadeberekening met een onzekere uitkomst.

 

Dit ('haakjes' ) zijn de categorieën die door het Ministerie van Financiën zijn bedacht.

Hoe het werkt:

Processtappen GWH versie 09022024.png

Optekenen van Feitenrelaas

Aan de hand van ons Feitenrelaas zet je alles op papier: wie was je en waar stond je voor de terugvorderingen (verleden), waar sta je nu (heden) en wat is er nodig hebben voor herstel (toekomst).

Je schrijft je Feitenrelaas met een vrijwillig Luisterend Schrijver. De tijd die nodig is bepaal je zelf. Jouw Feitenrelaas is en blijft altijd van jou.

Vertalen in (im)materiële schadeposten met het Herstel Model

Schade Analisten lezen het Feitenrelaas met aandacht en vertalen de impactvolle gebeurtenissen hieruit naar (im)materiële schadeposten. Dit doen zij aan de hand van ons gedetailleerde Herstel Model dat met advocaten en ervaren letselschade experts is ontworpen. Dit model omvat abstracte bedragen in lijn met de rechtspraktijk die aan iedere impactvolle gebeurtenis hangen. De uitkomst wordt zorgvuldig met jou doorgesproken.

Richting een (Gelijk)waardig Herstel

Nu heb je het overzicht en kun je een onderbouwde en doordachte keuze maken voor de verdere afhandeling. Onder jouw mogelijkheden horen:

 • het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst met de overheid (C-VSO)

 • een berekening van werkelijke schade via CWS (Commissie Werkelijke Schade)

 • of andere mogelijke stappen (zoals mediation, rechtspraak etc).

Voorwaarden voor deelname:

Om (Gelijk)waardig Herstel van de grond te krijgen, werken we samen met het ministerie van Financiën. Zij zijn verantwoordelijk voor het overkoepelende financiële proces. We zijn gestart met een Pilot. Het ministerie geeft aan dat we mensen mogen toelaten die:

 1. Beschikken over Integrale Beoordeling (IB)

  • Je bent in het bezit van een definitieve beschikking van de Integrale Beoordeling (IB)

  • Je bent in het bezit van de berekening die bij deze beschikking hoort
    

 2. In bezwaar of in beroep zijn

  • Je kunt deelnemen aan (Gelijk)waardig Herstel als je in bezwaar of in beroep bent. Wanneer jij aan het eind van de route ervoor kiest om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, moet je je bezwaar of beroep intrekken. Dit is niet voor iedere ouder de beste keuze. Bijvoorbeeld als er een verschil van inzicht bestaat over wel of niet toegekende jaren, of dat er sprake is van een substantiële financiële impact. Het is aan een advocaat om je hierbij te helpen en te informeren.
    

 3. Niet deelnemen aan een andere aanvullende schaderoute of deze al hebben afgerond

  • Je kan je aanvraag voor aanvullende schadevergoeding maar op één plek tegelijk laten behandelen. Om mee te doen met (Gelijk)waardig Herstel, mag je jouw aanvraag dus niet tegelijkertijd door de CWS of de individuele VSO-route (door het ministerie "Regieroute VSO" genoemd) laten behandelen. Je mag wél bij hen op de wachtrij staan.

Reden voor deze voorwaarden is dat de schadecompensatie uit de IB verrekend wordt in de schadeberekening van (Gelijk)waardig Herstel. De compensatie voor schade in de IB bestaat uit een bedrag van €500,- per half jaar en in de gevallen van na de herstelwet 25% van het terug te betalen bedrag. Gevallen van voor de herstelwet hebben een ander percentage. Met deze verrekening trekt het ministerie één lijn met CWS. De reden dat je niet tegelijk bij een andere route kan deelnemen is omdat het Ministerie wil dat iedere ouder een kans krijgt om een aanvullende schaderoute te  doorlopen. Als je in twee routes tegelijk zou meedoen beredeneert het ministerie dat je de plek van iemand anders bezet.​

Het ministerie vraagt ons om bij de ouder te checken of hij / zij in bezit is van een IB en bijbehorende berekening. We kunnen hier helaas niet omheen – dank voor je begrip. Reden dat dit aan het begin wordt gevraagd is omdat we uiteraard niemand willen teleurstellen tijdens het proces. Dit is hoe het verloopt:

 • Na aanmelding bij (Gelijk)waardig Herstel krijg je een uitnodiging om een account aan te maken op het online (Gelijk)waardig Herstel portaalvoor het schrijven van je Feitenrelaas.

 • Als je een account hebt aangemaakt op het portaal, kun je je IB uploaden.

 • Na deze check kun je van start.

Heb je wél je IB afgerond, maar kan je het bestand niet meer vinden of heb je het nooit ontvangen? Vraag dan snel je IB aan. Je kan dit doen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ga naar https://herstel.toeslagen.nl/contact/

 2. Zorg dat je de volgende informatie bij de hand:

  1. BSN-nummer

  2. Geboortedatum

  3. Laatste drie cijfers van de bij hen bekende rekening.

 3. Bel met het contactnummer dat op de website staat.

Hierna stuurt het UHT de definitieve beschikking per post.

Screenshot 2023-05-24 at 13.59.27.png

De naam (Gelijk)waardig Herstel komt van het rapport van ouders, kinderen en jongeren, samengesteld door number 5 foundation in december 2021.

bottom of page