top of page

Jouw (Gelijk)waardig Herstel

Ontdek hier of (Gelijk)waardig Herstel bij jou past.

Binnenkort kun je je hier aanmelden voor (Gelijk)waardig Herstel.

De kinderopvangtoeslagenaffaire kwam drie jaar geleden aan het licht. De huidige aanpak loopt vast en is voor velen emotioneel belastend. Dat weet jij beter dan wie dan ook.

 

Misschien ben je moedeloos, boos en wanhopig dat jij en je gezin niet echt verder kunnen vanwege alle vertragingen. (Gelijk)waardig Herstel draait om jouw eigen regie en een rechtvaardig en eenvoudig herstelproces.

 

Met ons Feitenrelaas kunnen we snel je letselschadeposten en behoeften in kaart brengen.

Hoe dat werkt lees je hieronder op deze pagina.

Uitgangspunten van (Gelijk)waardig Herstel

Vertrouwen

Het verhaal van

de gedupeerde

is leidend.

Neutraliteit

Geen belang anders dan de oplossing en neutrale plekken in het hele land.

Eigen regie

In elke stap staat 

eigen regie 

centraal.

Collectiviteit

Een verenigde stem,

collectieve afhandeling en

waarden-gedreven coalitie.

Voor wie is (Gelijk)waardig Herstel?

(Gelijk)waardig Herstel is er voor jou als je 'erkend gedupeerde’, ‘ex-partner’, ‘jongere’ of ‘kind’ bent, en je eigen regie wilt over je herstelproces en levensgeluk. Als je:
 

 • Dóór wilt met je leven en erkend wilt worden als gelijkwaardige inwoner van Nederland: wie was je vóór alles begon, waar sta je nu en waar wil je naartoe;

 • Alle emoties, herinneringen en gebeurtenissen in één keer wilt vertellen en vastleggen als basis voor een integraal herstelproces? 

 • Een herstelproces wil waarbij erkenning en eenvoud belangrijker zijn dan het doorlopen van een lang proces van precieze schadeberekening met een onzekere uitkomst.

 

Dit ('haakjes' ) zijn de categorieën die door het Ministerie van Financiën zijn bedacht.

Hoe het werkt:

Herstel voor ouders-03.png

Optekenen van Feitenrelaas

Aan de hand van ons Feitenrelaas zet je alles op papier: wie was je en waar stond je voor de terugvorderingen (verleden), waar sta je nu (heden) en wat is er nodig hebben voor herstel (toekomst).

Je schrijft je Feitenrelaas met een vrijwillig Luisterend Schrijver. De tijd die nodig is bepaal je zelf. Jouw Feitenrelaas is en blijft altijd van jou.

Vertalen in (im)materiële schadeposten met het Herstel Model

Schade Analisten lezen het Feitenrelaas met aandacht en vertalen de impactvolle gebeurtenissen hieruit naar (im)materiële schadeposten. Dit doen zij aan de hand van ons gedetailleerde Herstel Model dat met advocaten en ervaren letselschade experts is ontworpen. Dit model omvat abstracte bedragen in lijn met de rechtspraktijk die aan iedere impactvolle gebeurtenis hangen. De uitkomst wordt zorgvuldig met jou doorgesproken.

Richting een (Gelijk)waardig Herstel

Nu heb je het overzicht en kun je een onderbouwde en doordachte keuze maken voor de verdere afhandeling. Onder jouw mogelijkheden horen:

 • het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst met de overheid (C-VSO)

 • een berekening van werkelijke schade via CWS (Commissie Werkelijke Schade)

 • of andere mogelijke stappen (zoals mediation, rechtspraak etc).

Voorwaarden voor deelname:

Om (Gelijk)waardig Herstel van de grond te krijgen, werken we samen met het ministerie van Financiën. Zij zijn verantwoordelijk voor het overkoepelende financiële proces. Wij gaan nu bijna van start met een Pilot. Het ministerie geeft aan dat we ouders kunnen toelaten die:

 1. In bezit zijn van een definitieve beschikking van de Integrale Beoordeling (IB)

 2. De berekening die bij deze beschikking hoort

 3. Dat je niet in bezwaar bent op je berekening

 4. Dat je niet de Belastingdienst in gebreke hebt gesteld omdat een reactie op je bezwaar is uitgebleven.

 5. Dat je niet in een andere aanvullende schaderoute actief bent.

  • Deze aanvullende schaderoutes zijn: het CWS en de individuele VSO-route (door het ministerie “Regieroute VSO” genoemd)

Reden voor deze voorwaarden is dat de schadecompensatie uit de IB verrekend wordt in de schadeberekening van (Gelijk)waardig Herstel. De compensatie voor schade in de IB bestaat uit een bedrag van €500,- per half jaar en in de gevallen van na de herstelwet 25% van het terug te betalen bedrag. Gevallen van voor de herstelwet hebben een ander percentage. Met deze verrekening trekt het ministerie één lijn met CWS. De reden dat je niet tegelijk bij een andere route kan deelnemen is omdat het Ministerie wil dat iedere ouder een kans krijgt om een aanvullende schaderoute te  doorlopen. Als je in twee routes tegelijk zou meedoen beredeneert het ministerie dat je de plek van iemand anders bezet.

Het ministerie vraagt ons om vóór de start bij de ouder te checken of hij / zij in bezit is van een IB en bijbehorende berekening. We kunnen hier helaas niet omheen – dank voor je begrip. Reden dat dit aan het begin wordt gevraagd is omdat we uiteraard niemand willen teleurstellen tijdens het proces. Dit is hoe het verloopt:

 • Na aanmelding bij (Gelijk)waardig Herstel krijg je een uitnodiging om een account aan te maken op de (Gelijk)waardig Herstel website voor het schrijven van je Feitenrelaas.

 • Als je een account hebt aangemaakt op de website, kun je je IB uploaden.

 • Na deze check kun je van start.
   

Heb je wél je IB afgerond, maar kan je het bestand niet meer vinden of heb je het nooit ontvangen? Vraag dan snel je IB aan. Je kan dit doen door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Ga naar https://herstel.toeslagen.nl/contact/

 2. Zorg dat je de volgende informatie bij de hand:

  1. BSN-nummer

  2. Geboortedatum

  3. Laatste drie cijfers van de bij hen bekende rekening.

 3. Bel met het contactnummer dat op de website staat.

Hierna stuurt het UHT de definitieve beschikking per post.

Screenshot 2023-05-24 at 13.59.27.png

De naam (Gelijk)waardig Herstel komt van het rapport van ouders, kinderen en jongeren, samengesteld door number 5 foundation in december 2021.

bottom of page