top of page
  • Foto van schrijverTeam (Gelijk)waardig Herstel

Update 19 juni – voel je welkom vanavond in de DIS

Zoals aangekondigd organiseert het SGH-team vanavond 19 juni van 19 - 20 uur weer een Digitale Informatie Sessie (DIS). We delen dan graag weer met elkaar waar we nu staan:


  1. Twee moties die gisteren unaniem in de Tweede Kamer zijn aangenomen We zijn heel blij dat de Tweede Kamer gisteren unaniem heeft ingestemd met het opschalen van de herstelroute van Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH). Er is veel erkenning voor de urgentie om snel duidelijkheid te geven aan ouders. De Kamer heeft daarom aangegeven dat het voor ouders belangrijk is om voor het zomerreces op te schalen. Ook vindt de Kamer het belangrijk dat de onafhankelijkheid van SGH, het verhaal van de ouders en genoegdoening voor het leed centraal moeten blijven staan in de herstelroute. Je kunt de twee moties hier vinden:

    1. Motie van het lid Grinwis over de schadeherstelroute via de Stichting (Gelijk)waardig Herstel opschalen en opvolging geven aan de aanbevelingen uit de evaluatie

    2. Motie van het lid Van Baarle over voorkomen dat de nieuwe overeenkomst met de SGH doorslaat naar wantrouwen, afbreuk doet aan de onafhankelijkheid en ouders overvraagt

  2. Stand van zaken rondom de betalingen door het ministerie van Financiën  Zoals jullie weten is het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de betaling van het overeengekomen schadebedrag van de Collectieve Vaststellingsovereenkomst (C-VSO). Dat de betaaltermijn van 28 dagen - vanwege de overstap naar een nieuwe betalingswerkwijze - niet is gehaald, is voor iedereen vreselijk. SGH is zich er zeer van bewust hoe belangrijk deze afrondende fase is en we doen wat we kunnen om jullie duidelijkheid te geven. Dit doen we in nauwe afstemming met het ministerie / UHT.   De laatste informatie kun je vinden op onze website en op Facebook.

  3. Waar we staan in de gesprekken De komende dagen zal steeds duidelijker worden waar de gesprekken over opschaling met het ministerie van Financiën toe gaan leiden. We vinden het belangrijk om aan te geven dat we in de gesprekken nooit zullen afstappen van onze kernwaarden: eigen regie, vertrouwen, neutraliteit en collectiviteit. Omdat de onafhankelijkheid van SGH de basis is van het vertrouwen dat jullie ons geven, bepaalt deze onze koers. We hopen dat de moties die gisteren unaniem zijn aangenomen door de Tweede Kamer ons hierin steunen. In alles wat we doen is en blijft het perspectief van jullie als getroffen ouders, als benadeelde partij, ten opzichte van de aansprakelijke partij (de Staat) leidend, zodat jullie de draad van het leven weer kunnen oppakken en kan worden gewerkt aan de wederopbouw van vertrouwen tussen overheid en inwoners.


We realiseren ons goed dat dit alles niets wegneemt van de huidige onzekerheid en jullie gevoelens van moedeloosheid en onrust. We hopen jullie vragen vanavond dan ook zo veel mogelijk te kunnen beantwoorden. Je kunt hier klikken om deel te nemen aan de DIS. Voel je welkom!


Gerelateerde posts

Update 4 juli 2024

In deze wekelijkse Update informeren we alle geïnteresseerden, in het bijzonder ouders, collega’s en partners, over de meest recente ontwikkelingen betreffende Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH)

Update 27 juni 2024

Hierbij delen we onze wekelijkse Update om alle geïnteresseerden, in het bijzonder ouders, collega’s en partners, mee te nemen in de laatste ontwikkelingen betreffende SGH en indien relevant, andere a

Update uitbetalingen door ministerie van Financiën

Zoals jullie weten is het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de betaling van het overeengekomen schadebedrag van de Collectieve Vaststellingsovereenkomst (C-VSO). Dat de betaaltermijn van

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page