top of page

Luisterend Schrijvers

Als Luisterend Schrijver help je een ouder in een aantal gesprekken om zijn of haar verhaal op papier te zetten aan de hand van ons Feitenrelaas. 

Je leest er hier meer over.

Er hebben zich op dit moment al 2326 mensen aangemeld als Luisterend Schrijver!

Jouw rol

In een aantal gesprekken zet je samen met de Verteller zijn of haar volledige verhaal op papier. Jullie doen dit aan de hand van ons Feitenrelaas om alle gebeurtenissen en gevoelens in kaart te brengen.

Motivatie

Je wil meewerken aan de versnelling en versimpeling van de oplossing. Misschien volg je het nieuws al jaren, grijpt het je aan, weet je hoe belangrijk luisteren is en wil je iets concreets doen. Door mee te helpen zeg je in feite tegen de mensen om wie het gaat: ik zie en geloof jou. Juist die gelijkwaardigheid motiveert je om je tijd en vaardigheden in te zetten.

Vaardigheden

Je maakt als mens gemakkelijk, gelijkwaardig en respectvol verbinding. Je stelt je open en bent nieuwsgierig naar degene om wie het gaat. Je kunt diep, onbevangen en zonder (voor)oordelen luisteren. Je durft door te vragen en kunt tegen een stootje. 

We zoeken Luisterend Schrijvers!

Door jouw tijd en vaardigheden vrijwillig in te zetten ben je van onschatbare waarde voor de concrete oplossing  voor de kinderopvangtoeslagaffaire. We activeren de gehele samenleving want alleen samen lossen we dit op...

Bekijk het filmpje hiernaast om te zien hoe jij het verschil kunt maken.

Veelgestelde vragen

We zijn dankbaar voor ieders mede-menselijkheid, inzet en vaardigheden van luisteren en opschrijven. Het is bemoedigend dat zoveel mensen in Nederland naar voren stappen en zich aanmelden als Luisterend Schrijver om een mede-mens – een geraakte ouder van de kinderopvangtoeslagaffaire – te helpen om haar of zijn Feitenrelaas op papier te krijgen dat de basis vormt voor de gelijknamige herstelroute waarin emotioneel en financieel herstel hand in hand gaan.

 

Dit document is opgesteld naar aanleiding van de vragen van Luisterend Schrijvers. We hopen dat deze informatie verhelderend werkt.

 • 1.1 Hoeveel tijd vraagt de rol van Luisterend Schrijver?
  Dat varieert, aangezien iedere situatie anders is en de Verteller de regie heeft over de snelheid en frequentie waarin het optekenen van het Feitenrelaas gebeurt. De praktijk wijst uit dat het zo’n 10 uur vraagt voor het bijwonen van een Startbijeenkomst (1 uur), kennismaken en verbinden met de Verteller en het opschrijven van een Feitenrelaas.
 • 1.2 Hoelang duurt een gesprek gemiddeld met een Verteller?
  Een gesprek duurt rond de 2 uur. Het eindelijk erkend, gezien en gehoord worden en alles kunnen vertellen, is uiteraard ingrijpend en vaak emotioneel. Na zo’n 2 uur wordt vaak een ‘saturatiepunt’ bereikt. We zien dat de meeste Luisterend Schrijvers 2 à 3 keer afspreken om tot een volledig Feitenrelaas te komen.
 • 1.3 Hoeveel Feitenrelazen kan een Luisterend Schrijver doen? 

  Een Luisterend Schrijver begint met een Feitenrelaas. We zijn natuurlijk blij als iemand daarna meer Feitenrelazen wil helpen opstellen. Belangrijk is dan wel dat er met even open blik en oren wordt geluisterd, omdat er juist veel waarde zit in de onbevangenheid en verbazing van een Luisterend Schrijver. Luisterend Schrijvers die meerdere Feitenrelazen willen helpen opstellen nodigen we uit voor een digitale ‘terugkomsessie’ om in meer detail ervaringen uit te wisselen.
 • 1.4 Waar vinden de gesprekken plaats?
  Het is aan de Verteller om aan te geven waar de voorkeur naar uitgaat. Uiteraard gebeurt dit in overeenstemming met de Luisterend Schrijver. Aangezien de matches in principe plaatsvinden op basis van geografische nabijheid tussen Verteller en Luisterend Schrijver, zou dat mogelijk moeten zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden: Bij de Verteller thuis Op neutraal terrein – bijvoorbeeld: (Gelijk)waardig Herstel heeft hiervoor een locatie beschikbaar in Almere en Den Haag. We werken aan het inrichten van andere locaties door het hele land. Online (bijvoorbeeld voor ouders die in het buitenland wonen).
 • 2.1 Ontvang je een vergoeding voor het Luisterend schrijven?
  De inzet is puur op vrijwillige basis, je ontvangt dus geen vergoeding.
 • 2.2 Is het mogelijk om een reiskostenvergoeding te krijgen?
  Eventuele reiskosten worden niet vergoed. We matchen op basis van de opgegeven voorkeursregio's om de reistijd en de reiskosten zo minimaal mogelijk te maken.
 • 3.1 Wat voor vaardigheden zoeken jullie in een Luisterend Schrijver?
  Je bent een mede inwoner van Nederland die kan luisteren, doorvragen en opschrijven. Het is daarnaast nodig om in het bezit te zijn van een laptop en/of tablet in combinatie met een smartphone. De smartphone is nodig voor het installeren van een authenticatie app voor tweetraps verificatie om in te loggen bij het GH-portaal. Enige IT vaardigheden zijn prettig; zowel de Verteller als Luisterend Schrijver krijgen instructies over hoe het IT portaal werkt.
 • 3.2 Word ik voorbereid voordat ik aan de slag kan als Luisterend Schrijver?
  Zeker. Na aanmelding woont een Luisterend Schrijver een Startbijeenkomst bij waarin alle informatie wordt gegeven ter voorbereiding. Deze is digitaal en duurt 1 uur. We organiseren meerdere digitale Startbijeenkomsten per week. In deze startbijeenkomst leer je om vanuit een mens benadering diep te luisteren en door te vragen om zo samen met de Verteller het Feitenrelaas op papier te krijgen. Na het bijwonen zijn mensen gecertificeerd Luisterend Schrijver.
 • 3.3 (Hoe) word ik begeleid?
  Iedere aangemelde Luisterend Schrijver volgt eerst een door ons gefaciliteerde digitale Startbijeenkomst van 1 uur. Naast de Startbijeenkomst is er een wekelijks inloopspreekuur (een DIS – Digitale Informatiesessie) voor vragen en het delen van ervaringen. Er is een Coördinator bereikbaar voor eventuele vragen die niet te stellen zijn tijdens de DIS. We organiseren de operatie zoveel mogelijk vanuit het Collectief om de operatie zo kosten-efficiënt mogelijk te kunnen draaien.
 • 3.4 Hoe oud moet je zijn om jezelf aan te melden als Luisterend Schrijver?
  Tijdens het gesprek worden impactvolle gebeurtenissen besproken. Om hier goed mee om te gaan is enige levenservaring vereist. Daarom adviseren wij om je pas aan te melden vanaf 21 jaar.
 • 3.5 Kan iedereen meedoen en hoe gaat dat proces in zijn werk?
  Iedere mede-inwoner van Nederland kan zich aanmelden als Luisterend Schrijver. Het is aan jou om in te schatten of je de juiste vaardigheden bezit zoals wij die hebben aangegeven. Vanuit ons ontvang je een uitnodiging voor de Startbijeenkomst, een schrijverspakket en een gespreksleidraad om zo goed mogelijk de gezamenlijke taak met de Verteller uit te voeren. De Verteller heeft eigen regie, dus mocht de klik er niet zijn, geeft de Verteller dat aan. Naast eigen regie is ook vertrouwen een van de uitgangspunten van (Gelijk)waardig Herstel. Dat geldt ook voor de blik op Luisterend Schrijvers.
 • 4.1 Hoe schrijf ik een Feitenrelaas op?
  We hebben een gespreksleidraad waar je altijd op terug kan vallen. Deze pakken veel Luisterend Schrijvers op het einde van een gesprek erbij om te kijken of ze nog iets niet besproken hebben. Het is dus echt een back-up. De ervaring van Luisterend Schrijvers is dat de gesprekken heel erg natuurlijk gaan en dat het gebruik van de gespreksleidraad echt als laatste check is of het hele verhaal compleet is.
 • 4.2 Hoe lang is een gemiddeld Feitenrelaas?
  Elk verhaal is anders dus voor iedereen verschilt het heel erg. We zien dat de meeste verhalen rond de 15-20 pagina's zijn, maar hier zitten ook langere en kortere verhalen tussen.
 • 4.3 Over welke periode gaat het Feitenrelaas?
  Het Feitenrelaas is een drieluik. Hierin wordt aandacht besteed aan het verleden (het leven vóór de terugvorderingen begonnen), het heden (waar staat iemand nu) en de toekomst (waar wil iemand naartoe). Dit is in lijn met de letselschadepraktijk waarin ook de mens voor een ‘ongeluk’ (in dit geval het begin van de terugvorderingen) gezien en gehoord. Hierin zit ook de menswaardigheid en gelijkwaardigheid: vóór de terugvorderingen en was iemand mens met regie over eigen leven, daarna werd iemand slachtoffer van de onterechte bestempeling als fraudeur en iemand wil weer door met haar of zijn leven.
 • 4.4 Met wie voer ik het gesprek?
  Het gesprek wordt gevoerd met je Verteller waaraan je gematcht bent. De Verteller bepaalt wie er van zijn of haar kant aanwezig is (bijv partner of kind(eren). De meeste Vertellers doen het alleen. De gesprekslijn omvat alle gebeurtenissen en gevoelens. Dus ook dat van het hele gezin, want ze hebben het samen meegemaakt.
 • 6.1 Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?
  Als stichting hechten we groot belang aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Klik op onderstaand document voor onze privacyverklaring om te lezen over wat wij doen met jouw gegevens.
“Verantwoordelijkheid nemen voor het falen van een systeem waar we allemaal aan deelnemen.”

Onbedoeld pijnlijke woordenlijst

Deze woorden zijn onbedoeld pijnlijk. Ze komen voort uit het uitgebreide dialoogproces van (Gelijk)waardig Herstel, gericht op samenwerking tussen de kernspelers van de herstelaanpak van de kinderopvangstoeslagaffaire.

bottom of page