top of page
 • Foto van schrijverTeam (Gelijk)waardig Herstel

Update 4 juli 2024

In deze wekelijkse Update informeren we alle geïnteresseerden, in het bijzonder ouders, collega’s en partners, over de meest recente ontwikkelingen betreffende Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) en indien relevant, an­dere aspecten van de gehele hersteloperatie. 


En vooral zijn we ons er zeer van bewust dat het gevraagde geduld voor velen van jullie ouders onmenselijk is. Er wordt hard gewerkt om - zoals ook de Tweede Kamer wenst - voor het zomerreces verder te kunnen met (Gelijk)waardig Herstel.


De exacte datum waarop SGH weer kan herstarten is er helaas nog niet. Maar alles wijst er nu écht op dat dit zeer binnenkort kan gebeuren.

Welke laatste stappen zijn nog nodig om te kunnen herstarten?

 1. Ondertekening van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Verwachting is dat er op korte termijn een dienstverleningsovereenkomst kan worden ondertekend.

 2. Afronding onafhankelijk Validatieproces van het SGH-Herstelmodel. We zijn er niet van afgeweken dat het Herstelmodel in lijn blijft met het Nederlandse schaderecht. Deze validatie vindt de komende dagen plaats.

 3. Behandeling door de Eerste Kamer op 9 juli de Nota van Wijziging (NvW) op de 1e suppletoire begroting. (De Tweede Kamer stemde op 27 juni jl. reeds in met de Nota, zie de Update van 27 juni jl.).


Waar werken we nu naartoe:

 1. Dat Vertellers die in de Pilot al bezig waren met hun (Gelijk)waardig Herstel zo snel mogelijk hun helings- en herstelproces kunnen gaan hervatten en afronden.

 2.  Dat SGH deze zomer weer kan verdergaan om geïnteresseerde ouders te informeren en zich stapsgewijs kunnen gaan aanmelden.

  1. Over SGH: wat is het wel, en wat is het niet? We betreuren het enorm dat vooral over de financiële aspecten van SGH is geschreven, terwijl SGH juist ook gaat over emotioneel herstel.

  2. We zullen samen met ouders de juiste woorden vinden om eerlijk te zijn dat de SGH-route ook zwaar kan zijn vanwege het herbeleven van alle gebeurtenissen bij het opstellen van het Feitenrelaas samen met een vrijwillige Luisterend Schrijver.

  3. Op basis van deze informatie kunnen ouders een weloverwogen keuze maken voor een aanvullende schaderoute die bij hen past.


Vooruitblik: herstart SGH en stapsgewijze aanmelding


De komende weken kunnen we jullie steeds preciezer vertellen hoe de herstart eruit ziet, zowel voor Vertellers die al bezig waren in de SGH-route als voor ouders die geïnteresseerd zijn in SGH en op basis van eigen regie overwegen zich aan te melden.


Voor Vertellers die al bezig zijn laten we zo snel mogelijk weten wanneer:

1)     je weer kunt deelnemen aan Digitale Informatie Sessies;

2)     we je kunnen matchen aan een Luisterend Schrijver;

3)     er weer Terugkoppelgesprekken worden ingepland met jou;

4)     er weer Tekenceremonies in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag plaatsvinden.


We laten geïnteresseerde ouders zo snel mogelijk weten:

5)     Hoe de stapsgewijze aanmelding er straks uitziet, aangezien we niet in één keer iedereen kunnen faciliteren.


We vragen alvast ieders begrip voor de stapsgewijze aanmelding. We doen ons best om hier zo goed mogelijk over te communiceren.


Verder uitbouwen maatschappelijke SGH-coalitie

Onderdeel van de voorbereidingen om te zorgen dat ook nieuwe, geïnteresseerde ouders zich stapsgewijs kunnen gaan aanmelden, is het verder uitbouwen van onze maatschappelijke SGH-coalitie: de steeds grotere groep aan mensen en organisaties die overtuigend onderdeel uitmaken van Stichting (Gelijk)waardig Herstel.


Juist omdat we de kwaliteit van de hele beleving en het gehele proces zo belangrijk vinden, is het natuurlijk belangrijk dat vrijwillige Luisterend Schrijvers, Coördinatoren en Schade Analisten getraind worden. Alleen dan kunnen we ouders de komende jaren zorgvuldig blijven faciliteren in hun herstel, op de manier waarop we dat altijd hebben gedaan; mens voor mens. We blijven iedere dag leren!


We delen in principe iedere donderdagavond onze Update. Als er tussentijds belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn, zetten we die natuurlijk ook op onze website en Facebook kanaal.


Kijk ook graag op onze website en ons Facebook kanaal voor informatie over wanneer Vertellers weer samenkomen in Zoom voor een Vertellers DIS.

 

Met warme groet,

Team (Gelijk)waardig Herstel


Gerelateerde posts

Update 27 juni 2024

Hierbij delen we onze wekelijkse Update om alle geïnteresseerden, in het bijzonder ouders, collega’s en partners, mee te nemen in de laatste ontwikkelingen betreffende SGH en indien relevant, andere a

Update 19 juni – voel je welkom vanavond in de DIS

Zoals aangekondigd organiseert het SGH-team vanavond 19 juni van 19 - 20 uur weer een Digitale Informatie Sessie (DIS). We delen dan graag weer met elkaar waar we nu staan: Twee moties die gisteren un

Update uitbetalingen door ministerie van Financiën

Zoals jullie weten is het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de betaling van het overeengekomen schadebedrag van de Collectieve Vaststellingsovereenkomst (C-VSO). Dat de betaaltermijn van

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page